Investice do biomlékárny ve společnosti JAVORNÍK – CZ s.r.o.

Investice do biomlékárny ve společnosti JAVORNÍK – CZ s.r.o.
název operace:
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
cíl operace:
Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Dovybavením mlékárny Javorník - CZ s.r.o. rozšířil stávající sortiment o další výrobky
a zvýšil tak celkovou kapacitu výroby. Pořídil zařízení k přesnému vážení, balení, značení výrobků a zajistil dopravní prostředky pro rozvoz výrobků.

Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)